หน้าแรก > โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้อำนวยการโครงการ" รุ่นที่ 16

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้อำนวยการโครงการ" รุ่นที่ 16
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ลำดับ
ที่
หลักสูตร
วันฝึกอบรม
ระหว่างวันที่
จำนวน (วัน)
1
ประกาศรับสมัครเข้ารับการทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
วันนี้ - 28 ธ.ค. 61
-
2
รายละเอียดโครงการ ... คลิกที่นี่
-
-
3
ใบสมัครพร้อมกำหนดการทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
วันนี้ - 28 ธ.ค. 61
-
- ไฟล์ .pdf ... คลิกที่นี่
-
-
- ไฟล์ .doc ... คลิกที่นี่
-
-
4
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม
4 ม.ค. 62
-
- รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเลขประจำตัวสอบ  ... คลิกที่นี่ (17 ม.ค. 62)
5
สอบคัดเลือก วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. (ปรนัย 100 ข้อ)
18 ม.ค. 62
1/2
6
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ... คลิกที่นี่ (28 ม.ค. 62)
28 ม.ค. 62
7
แบบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรม
ภายใน 1 ก.พ. 62
- ไฟล์ .pdf ... คลิกที่นี่
-
-
- ไฟล์ .doc ... คลิกที่นี่
-
-
8
กำหนดการจัดฝึกอบรม ... คลิกที่นี่
13 ก.พ. - 17 พ.ค. 62
23

 

 

ขอความกรุณาผู้ผ่านการคัดเลือกทุกท่านสแกนเพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์รุ่นด้วยครับ ขอบคุณมากครับ