หน้าแรก > การใช้งาน Asana ภายในสถาบันฯ

การใช้งาน Asana ช่วยจัดการและติดตามงานของทีมงานสถาบันพัฒนาการชลประทาน

  • การใช้งาน Asana เครื่องมือ Project Management ที่ช่วยจัดการและติดตามงานของทีมงาน
  • ลิงค์สำหรับใช้งาน Asana - https://asana.com/

     

  • Youtube รีวิวและสาธิตการใช้งาน Asana

     

    Youtube แนะนำการใช้งาน Asana