คู่มือการใช้งานระบบจัดการเอกสารออนไลน์

1.      เข้าหน้าเว็บไซต์ http://idi.rid.go.th/circular/ เพื่อทำการ Login

โดยการใส่รหัสสมาชิก และรหัสผ่านของตัวท่านเอง แล้วคลิกที่ “เข้าสู่ระบบ”

 

 

2.      คลิกที่เมนู “E-Document”

หรือที่เมนู “โมดูล” ตามด้วย “งานสารบรรณ” และ “รายการ เอกสารขาเข้า”

 

 

3.      คลิกเลือกที่เมนูแว่นขยายด้านท้ายสุดของเอกสารที่ต้องการ

หรือหากต้องการค้นหาเอกสารที่ต้องการก่อนคลิกเลือก

ก็สามารถคีย์คำที่ต้องการค้นหาในช่อง “ค้นหา”

เมื่อเจอเอกสารที่ต้องการให้คลิกเลือกที่เมนูแว่นขยายด้านท้ายสุดของเอกสาร

 

 

4.      คลิกที่เมนูสีม่วงคำว่า “ดาวน์โหลด” เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลที่ต้องการ

 

 

5.      คลิกที่ “OK” เพื่อยืนยันการดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องการ

 

 

*********************************************************************************

ส่วนสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน

โทร. 0 2584 0378-9 ต่อ 177