กิจกรรม

นายชลิต ดำรงศักดิ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยการชลประทาน ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการชลประทานเป็นประธานการประชุมอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยการชลประทานประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการชลประทาน นำคณะอาจารย์ประกอบพิธีผูกไทด์และประดับตุ้งติ้งให้กับนิสิตใหม่
อ.ชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการชลประทาน นำคณะอาจารย์วิทยาลัยการชลประทาน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่
สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อาจารย์ปฏิภาณ อมาตยกุล