ข่าวสารวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (ส่วนกำหนดการซ้อมที่วิทยาลัย และพิธีปัจฉิมนิเทศ จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)