หน้าแรก > ติดต่อสถาบันฯ

ติดต่อสถาบันฯ

สถาบันพัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เลขที่ 200 หมู่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2583-0683, 0-2583-8312, 0-2583-8364, 0-2584-0378-9
E-mail : idi.rid.go.th@gmail.com


ผู้ดูแลระบบ : นายไพศาล วรรณเกื้อ ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ 09-6931-2883, 0-2584-0378-9 ต่อ 177 e-mail: idi.rid.go.th@gmail.com