หน้าแรก > โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ลำดับ
ที่
หลักสูตร
วันฝึกอบรม
ระหว่างวันที่
จำนวน (วัน)

1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโครงการ”
   - หลักสูตร “ผู้อำนวยการโครงการ” รุ่นที่ 18 ... คลิกที่นี่

   - หลักสูตรเสริม “ผู้อำนวยการโครงการ” รุ่นที่ 2 ... คลิกที่นี่
   - กำหนดการสอบคัดเลือกผู้สมัคร ... คลิกที่นี่
   - ใบรับรองสำหรับผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ... :: DOCX :: PDF ::
   - สมัครเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ (26 ต.ค. - 8 พ.ย. 63) ... คลิกที่นี่

   - รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบให้เข้ารับการฝึกอบรม ... คลิกที่นี่

 

*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ตัวอย่างเอกสารรายงานการศึกษา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรเสริม "ผู้อำนวยการโครงการ" รุ่นที่ 1

----------

   - กลุ่ม OG1 ... คลิกที่นี่

   - กลุ่ม OG2 ... คลิกที่นี่

   - กลุ่ม OG3 ... คลิกที่นี่

   - กลุ่ม OG4 ... คลิกที่นี่

 

ตัวอย่างเอกสารรายงานการศึกษา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "ผู้อำนวยการโครงการ" รุ่นที่ 17

----------

   - กลุ่ม OG1 ... คลิกที่นี่

   - กลุ่ม OG2 ... คลิกที่นี่

   - กลุ่ม OG3 ... คลิกที่นี่

   - กลุ่ม OG4 ... คลิกที่นี่

 

ตัวอย่างเอกสารรายงานการศึกษา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "ผู้อำนวยการโครงการ" รุ่นที่ 16

----------

   - กลุ่ม OG1 ... คลิกที่นี่

   - กลุ่ม OG2 ... คลิกที่นี่

   - กลุ่ม OG3 ... คลิกที่นี่

   - กลุ่ม OG4 ... คลิกที่นี่

 

 

16 ธ.ค. 63 – 26 มี.ค. 64

8 – 19 มี.ค. 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

ภาษาอังกฤษออนไลน์
   - รายละเอียดโครงการ ... คลิกที่นี่
   - กำหนดการฝึกอบรม ... คลิกที่นี่
   - สมัครรเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์
      เมนู "หลักสูตรที่จัดโดยสำนัก/กอง" ... คลิกที่นี่

   - รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ... คลิกที่นี่

 

 

 

1 มี.ค. - 21 มิ.ย. 64

5 - 19 ก.พ. 64

 

 

 

 

 

3 เดือน