หน้าแรก > โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ลำดับ
ที่
หลักสูตร
วันฝึกอบรม
ระหว่างวันที่
จำนวน (วัน)

1ผู้อำนวยการโครงการ รุ่นที่ 16 รายละเอียด....คลิกที่นี่13-15 ก.พ. 62
3
4-8 มี.ค. 62
5
1-5 เม.ย. 62
5
22-26 เม.ย. 62
5
13-17 พ.ค. 62
5

2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในงานชลประทาน
   - รายละเอียดโครงการ ... คลิกที่นี่
   - รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ... คลิกที่นี่
   - แบบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ... คลิกที่นี่


25 ก.พ. - 1 มี.ค. 62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
 

 

 

 

 

 

 

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูงในงานชลประทาน
   - รายละเอียดโครงการ ... คลิกที่นี่

   - รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ... คลิกที่นี่
   - แบบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ... คลิกที่นี่


1-5 เม.ย. 62
 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการน้ำในยุค 4.0
   - รายละเอียดโครงการ ... คลิกที่นี่

   - รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ... คลิกที่นี่
   - แบบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ... คลิกที่นี่

4-7 มิ.ย. 62 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5
 
เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำ
   - รายละเอียดโครงการ ... คลิกที่นี่
อยู่ระหว่างขอ
เปลี่ยนแปลงกำหนดการ

5