หน้าแรก > กิจกรรม > แถลงข่าว"จัดงาน 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชลประทานทั่วไทย

แถลงข่าว"จัดงาน 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชลประทานทั่วไทย

   

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 15.00 น. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชลประทานทั่วไทย น้อมถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี 2558 กรมชลประทานจึงกำหนดจัดงานครั้งนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2558 ณ กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เวลา 15.00 น.แนวคิดการจัดงานครั้งนี้ เป็นการจัดแสดงผ่านนิทรรศการสื่อผสม เผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวกับงานชลประทานและส่งเสริมให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติชลประทานทั่วไทย และการแสดงแสง สี เสียงดนตรีประกอบน้ำพุ และศิลปินนักร้องชื่อดังมากมาย เช่น ไอซ์ ศรัณยู วินัยพานิช ตั๊กแตน ชลดา กระแต อาร์สยาม และกิจกรรม walk rally ณ ห้อง KM สำนักชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี