หน้าแรก > กิจกรรม > ร่วมซ้อมใหญ่ เตรียมรับเสด็จ ฯ

ร่วมซ้อมใหญ่ เตรียมรับเสด็จ ฯ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลาประมาณ 10.30 น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2558 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2558 โดยมี นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมาของงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ว่า ข้าวคือพืชสำคัญที่คนไทยบริโภคเป็นอาหารหลักมายาวนานและยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้เข้าประเทศปีละเป็นจำนวนมาก รวมทั้งชาวนาที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ความอุตสาหะ วิริยะ ในการปลูกข้าว หล่อเลี้ยงประชาชนคนไทย และทั่วโลกจึงเปรียบเป็นกระดูกสันหลังของชาติ โดยมี นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกร์ นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา ( ด้านวางแผนและโครงการ ) กรมชลประทาน เฝ้ารับเสด็จ ฯ ณ กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ